INE CATHARINA GERAEDTS “Neemwaar”

Video-art, foto’s, drawing

log

video-stills

Resilience

09-05

Ratrace

Thoughts

Appearance

Wanneer is nu ?

Curious moments

Glimpse

What's inside watch inside

Manifeste

Ik maak video’s, die breed te interpreteren zijn. Niet moraliserend. Ze zijn zeer boeiend en vaak komen gedachten en emoties bovendrijven bij de toeschouwer. Met deze, vaak poëtische video’s wil ik mensen graag in contact brengen.

Up Next:

video – Glimpse & Ratrace